„Takie miejsca powstają z przyjaźni, szacunku, chęci niesienia pomocy drugiej osobie.”
Dobre doświadczenia wynikające z uruchomienia w 2003 r. Dziennego Ośrodka Wsparcia w Gorlicach, jak również zainteresowanie i zapotrzebowanie zgłaszane ze strony środowiska lokalnego, sprawiły, że pojawił się pomysł stworzenia na terenie powiatu gorlickiego Filii Ośrodka.

Dzienny Ośrodek Wsparcia Filia w Bobowej rozpoczął swoją działalność 20 grudnia 2004 r. Placówka początkowo przeznaczona była dla 20 osób, a od 1 stycznia 2014 r, po wyremontowaniu pomieszczeń na piętrze naszego budynku, ośrodek został powiększony o 8 miejsc.

Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego o zasięgu lokalnym. Obejmuje on swoją działalnością teren Powiatu Gorlickiego. Prowadzony jest przez niepubliczny podmiot, jakim jest Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie Nadzieja w Bieczu.

Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach Filia w Bobowej przeznaczony jest dla osób, które z powodu przebytych kryzysów psychicznych lub niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności w zachowaniu swojej integracji społecznej, a szczególnie w pełnieniu ról życia codziennego. Takich ról, które wiążą się z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, ról pełnionych w procesie edukacji, podczas zatrudnienia oraz wynikających z troski o sprawy wiążące się z materialnymi podstawami egzystencji, których podopieczni uczą się właśnie w czasie terapii.

Po wstępnej ocenie sytuacji pacjenta opracowuje się i wdraża indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego. W realizacji tego planu, czynny udział bierze uczestnik zajęć. Plan dostosowany jest do potrzeb i możliwości psychofizycznych pacjenta, jego koordynację powierza się asystentowi prowadzącemu.
Zgodnie z planem ramowym zajęcia terapii zajęciowej w poszczególnych pracowniach są organizowane przez cały tydzień w godzinach 7.30-16.00.

Każdy przyjęty na terapię pacjent, może korzystać w ciągu dnia z tej proponowanej formy terapii zgodnie ze swoimi talentami, możliwościami i zainteresowaniami. Oprócz zajęć w pracowniach – podopieczni są zobowiązani do wyboru terapii grupowej.

Licznik odwiedzin

002281
Użytkownicy dzisiaj : 2
Użytkownicy wczoraj : 4
W ciągu ostatnich 7 dni : 15
W ciągu ostatnich 30 dni : 59
Użytkownicy w tym roku : 273
Wszystkie odwiedziny : 2281
Aktualnie przegląda : 0
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial